Ana María Gómez Cortegoso

Ana María Gómez Cortegoso

Presidenta
Rosa María García Gallart

Rosa María García Gallart

Vocal
María Mercedes Mejuto Ríos

María Mercedes Mejuto Ríos

Vicepresidenta
Germán Calo Seoane

Germán Calo Seoane

Vocal
José Marcelino Lema Sanjurjo

José Marcelino Lema Sanjurjo

Secretario
Irma Méndez Porras

Irma Méndez Porras

Vocal
José Caamaño Trillo

José Caamaño Trillo

Tesoureiro
José Antonio Caamaño Rodríguez

José Antonio Caamaño Rodríguez

Vocal

Sopranos

 

✔ Gemma Román González

✔ Ana María Gómez Cortegoso

✔ Irma Méndez Porras

✔ Juana Rodríguez Rego

✔ María-Olegaria Lago Formoso

✔ María Rosario Lamela Lago

✔ María Beiro Blanco

 

Director

 

✔ Isidro Caamaño Trillo

Contraltos

 

✔ Rosa María García Gallart

✔ Carmen Canosa Senra

✔ María Mercedes Mejuto Rios.

✔ Lourdes Lema Insua

✔ Manuela Leis Rama

✔ Lourdes Mouzo Aguiar

✔ María Pérez Formoso

✔ Dora Lago Lamela

✔ Beatriz Vilar Lago

✔ Lidia Domínguez Beiro

✔ Elba Sánchez Mouzo

✔ Manuela Oca Castro

✔ Ana María Oca Castro

 

Pianista

 

✔Miguel Blanco Pérez

Tenores

 

✔ José Marcelino Lema Sanjurjo

✔ José Caamaño Trillo

✔ José Antonio Caamaño Rodríguez.

✔ Fernando Vázquez Domínguez

✔ Carlos Pérez Esmorís.

✔ Carlos Caamaño López

✔ Victor Vilar Caamaño

 

Baixos

 

✔ Germán Calo Seoane

✔ Antonio Louro Blanco

✔ Eliseo Fariña Pose

✔ José Luis Sambade Vilar

✔ Desiderio Louzán Domínguez

✔ Fermín Vilar Caamaño

✔ Juan López Aljarrilla